Body Pump Fitness Factory Laren

Body Pump Fitness Factory Laren

Extra Body Pump op de vrijdag om 13.30 start vanaf 11 januari.
Basic cycle is een nieuw fiets programma voor de startende spinners . De lessen zijn op de maandag 20.00 en de donderdag om 9.15.